FLEX S

Zespół Tańca Nowoczesnego FLEX został założony w 1993r. przez Sylwię Hefczyńską. Od 1995r. młodzież pracuje pod kierunkiem Izabeli Adamiec, reprezentując Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki w licznych turniejach, przeglądach i festiwalach. Zespół stale doskonali się w zakresie form stylu wolnego będących środkiem wyrazu we wspólnych inspiracjach. Celem działalności ZTN „FLEX” jest rozwijanie wrażliwej osobowości twórczej oraz umiejętności współpracy w zespole.

Zajęcia obejmują techniczną i choreograficzną pracę w stylach street dance i art dance. Tancerze doskonalą warsztat i prezentują się solowo, w duetach, mini-grupach oraz grupach w oparciu o przepisy Polskiego Związku Tańca Freestyle, International Dance Organization, jak również w choreografiach otwartych.
Zespoły uczestniczą:

 • w turniejach, przeglądach i festiwalach na terenie kraju i za granicą
 • w prezentacjach środowiskowych, okazjonalnych i charytatywnych
 • w wewnętrznych przedsięwzięciach zespołowych
 • w wyjazdowych i stacjonarnych warsztatach i zgrupowaniach (zima, lato)

FLEX D, C – to grupy rekreacyjne, pracujące raz w tygodniu, przygotowujące zespołowe pokazy na potrzeby konkursów regionalnych i imprez środowiskowych. Chętni uczestnicy mogą wziąć udział w zimowym i letnim zgrupowaniu wyjazdowym.

FLEX B, A, S – to grupy turniejowe, doskonalące program w grupach, mini-grupach, duetach i solowo, przygotowywany do udziału w konkursach i turniejach ogólnopolskich oraz inauguracjach, galach, projektach edukacyjnych i charytatywnych. Uczestniczą w szkoleniach podczas ferii zimowych i wakacji oraz w warsztatach stacjonarnych w ramach rocznego programu zajęć.

Zajęcia prowadzi Instruktor-choreograf Izabela Adamiec  izadamiec@poczta.fm

 • Wyższa Szkoła Edukacji we Wrocławiu (specjalność edukacja artystyczna – współczesne sztuki wizualizacji)
 • Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury we Wrocławiu (animator kultury o specjalizacji tanecznej)
 • Absolutorium pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem teatralnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Od 1995 nauczyciel-instruktor tańca w Młodzieżowym Domu Kultury Wrocław-Krzyki
 • Uczestnik wielu szkoleń i seminariów dotyczących współczesnych form tańca, reżyserii i kompozycji w teatrach tańca, reżyserii świateł w spektaklach tańca ( Kalisz, Bytom, Poznań, Warszawa, Konin, Wrocław)
 • Instruktor tańca w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej placówek współpracujących z MDK Wrocław-Krzyki.
 • Sędzia klasy I Polskiego Związku Tańca Freestyle, instruktor warsztatowy technik freestyle na zgrupowaniach prowadzonych zespołów oraz gościnnie – grup dziecięcych i młodzieżowych na terenie kraju
 • Współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego „Krzyki-Dance” oraz Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Turnieju Tańca „FLEX DANCE SHOW”
 • W 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2007, 2010, 2015 – Nagroda Dyrektora MDK Wrocław-Krzyki za całokształt pracy pedagogiczno-artystycznej
 • W 2013 – Nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia
 • Autor choreografii laureatów wielu turniejów, przeglądów i festiwali dolnośląskich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
 • sędzia klasy I Polskiego Związku Tańca Freestyle

Grupy
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od lat 6.

OSIAGNIĘCIA ROKU ARTYSTYCZNEGO 2015/2016

OSIAGNIĘCIA ROKU ARTYSTYCZNEGO 2014/2015

OSIAGNIĘCIA ROKU ARTYSTYCZNEGO 2013/2014