Kabaret “Z.U.S.”


Link do pracowni prowadzonych przez instruktora:

https://www.facebook.com/Warsztaty-kabaretowe-i-teatralno-muzyczne-w-MDK-u-100334248304099/

Sekcja kabaretowa w placówce działa od 1999 roku.

Od wielu lat funkcjonuje pod przewrotną nazwą “Kabarat Z.U.S.”…

oczywiście nazwa pochodzi od Zespołu Usług Satyrycznych.

Celem pracy sekcji jest realizacja autorskich przedstawień kabaretowych i przy okazji nauka zasad rządzących tą sztuką sceniczną w miłej, radosnej atmosferze.

Praca na zajęciach kabaretowych odbywa się w czterech głównych grupach tematycznych:

– dykcja (rozgrzewka aparatu mowy, ćwiczenia oddechowe, wprawki dykcyjne);

– ćwiczenia i zabawy (na współpracę, integracyjne, aktorskie, rytmiczne);

– praca z mikrofonem w sytuacji scenicznej;

– praca nad programem scenicznym (praca z tekstem, sytuacja sceniczna, scalanie przedstawienia).

Sekcja Kabaretowa przygotowywała również działania około-kabaretowe jak np. realizacja filmów („Senne grozy profesora Spinozy”).

Do udziału w zajęciach sekcji zapraszamy młodzież, która ukończyła 11 lat.

Zajęcia prowadzi nauczyciel dyplomowany mgr Krzysztof Bosy. Absolwent pedagogiki kulturalno – oświatowej w zielonogórskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Umiwersytet Zielonogórski). Aktor i współtwórca formacji kabaretowych: Kabaret Miłe Twarze, Kabaret Przechodni, Kabaret Twarzy “Pseudomin” oraz uczestnik muzycznych projektów w zespołach Dobry Wieczór, Hot Dogs from cold Refrigerator oraz Extra Bonus.

W “czasach studenckich” aktywny uczestnik tzw. “Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego”.

Ważne wydarzenia i osiągnięcia

Sekcja zdobyła kilka nagród na Festiwalu Humoru i Satyry “Satyrykiada”,

i wyróżnienia na Festiwalu Zielona Gęś, PYK, OBCIACH.

Sekcja Kabaretowa jest również organizatorem Nocnych Spotkań Kabaretowych „NOC-nik” – imprezy kabaretowej, która odbywa się każdej wiosny w MDK Wrocław – Krzyki.