Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki jest placówką edukacji pozaszkolnej. Wspiera i rozszerza szkolne programy edukacyjne. Wzbogaca rozwój intelektualny dziecka poprzez rozwój zmysłów. Wspomaga dziecko w edukacji szkolnej oraz pomaga kształtować własną indywidualność w różnych dziedzinach artystycznych.

Zajęcia w MDK Wrocław-Krzyki skoncentrowane są w obrębie pracowni: plastycznej, muzycznej, tanecznej, teatralno-literackiej oraz naukowej. Prowadzone są w różnych grupach wiekowych, od okresu przedszkolnego do klas maturalnych. Placówka dysponuje ciekawą bazą dydaktyczną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt.

MDK jest organizatorem wielu wydarzeń, imprez kulturalnych oraz konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizujemy m.in.: koncerty sekcji, imprezy tematyczne, festyny w Parku Południowym, turnieje taneczne, konkursy recytatorskie, plastyczne i literackie, przedstawienia teatralne, wystawy malarskie, turnieje szachowe, międzynarodowy festiwal tańca flamenco: „Sztuka Łączy Pokolenia. Inspiracje Flamenco - Przenikanie Kultur" oraz koncerty galowe w Centrum Sztuki Impart. W czasie ferii i wakacji dzieci i młodzież mogą skorzystać z oferty warsztatów artystycznych.

Uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław–Krzyki mają okazję prezentować swoje umiejętności podczas licznych imprez organizowanych przez MDK i instytucje zewnętrzne. Podopieczni placówki są laureatami wielu turniejów tanecznych oraz przeglądów i konkursów o charakterze ogólnopolskim.

Pracownicy zatrudnieni w MDK-Krzyki to wykwalifikowani twórcy edukacji artystycznej-pedagodzy. Dzięki ich pasji i doświadczeniu praca z dzieckiem przebiega w sposób profesjonalny. Naszym przesłaniem jest: aktywność, twórczość dziecka, rozwijanie jego zainteresowań i wzbogacanie osobowości.

Zapraszamy!!!