Zajęcia rozwijają zdolności twórcze dzieci i młodzieży, umiejętności ruchowe i ekspresyje ciała. Zajęcia są nakierowane na rozbudzenie w dzieciach wrażliwości na muzykę i taniec, wykształcenie poczucia rytmu i swobodnego posługiwania się różnymi środkami scenicznymi. Poprzez ćwiczenia taneczne i ogólnorozwojowe, uczymy się świadomie wykorzystywać własne możliwości do budowania atmosfery i kompozycji spektaklu/prezentacji tanecznej.
Zajęcia są prowadzone w oparciu o technikę tańca współczesnego/contemporary dance.

Grupy
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 5,5 lat.

Sylwia Ciurko - Dyplomowany Instruktor Tańca Współczesnego, Certyfikowany nauczyciel metody Pilates, Absolwentka Filozofii UWr. Jako nauczyciel/instruktor tańca współpracowała z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie, młodzieżowymi i dziecięcymi wrocławskimi grupami tanecznymi, szkołami tańca. Jako tancerka współpracowała z Teatrem Muzycznym Capitol w ramach Sceny Tańca Capitol, Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem Tańca „Kierunek” w projekcie „ Mover”, itp.

http://tanieckontrast.wordpress.com/