Sekcja kabaretowa w placówce działa od 1999 roku. Celem pracy sekcji jest realizacja autorskich przedstawień kabaretowych i przy okazji nauka zasad rządzących tą sztuką sceniczną w miłej, radosnej atmosferze.

Praca na zajęciach kabaretowych odbywa się w czterech głównych grupach tematycznych:
- dykcja (rozgrzewka aparatu mowy, ćwiczenia oddechowe, wprawki dykcyjne);
- ćwiczenia i zabawy (na współpracę, integracyjne, aktorskie, rytmiczne);
- praca z mikrofonem w sytuacji scenicznej;
- praca nad programem scenicznym (praca z tekstem, sytuacja sceniczna, scalanie przedstawienia).

Sekcja Kabaretowa realizuje również działania około-kabaretowe jak np. realizacja filmów („Senne grozy profesora Spinozy”)


Grupy
Sekcja Kabaretowa zaprasza do udziału w zajęciach uczniów gimnazjum i szkół średnich.


Osoba prowadząca
Zajęcia prowadzi nauczyciel mianowany mgr Krzysztof Bosy. Absolwent pedagogiki kulturalno – oświatowej w zielonogórskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Aktor i współtwórca formacji: Miłe Twarze, Kabaret Przechodni, Kabaret Twarzy Pseudomin oraz uczestnik muzycznych projektów w zespołach Dobry Wieczór, Hot Dogs from cold Refrigerator oraz Extra Bonus.


Ważne wydarzenia i osiągnięcia
Sekcja zdobyła kilka nagród na Festiwalu Humoru i Satyry "Satyrykiada", nagrody i wyróżnienia na Festiwalu Zielona Gęś, PYK, OBCIACH.
Sekcja Kabaretowa jest również organizatorem Nocnych Spotkań Kabaretowych „NOC-nik” - imprezy kabaretowej, która odbywa się każdej wiosny w MDK Wrocław – Krzyki.