Szachy


 

Uczestnicy poznają jedną z najstarszych dyscyplin sportowych na świecie. Jej istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie oraz kreatywność i aktywność twórcza. Postrzegana jako rozrywka, jednocześnie doskonali umysły, uczy się zdyscyplinowania, odpowiedzialności, koncentracji oraz rozwija wyobraźnię. “Szachy zawierają w sobie elementy kultury, sztuki i intelektualnych zdobyczy całych cywilizacji” – A. Bistro Poprzez zgłębianie kolejnych tajników gry w szachy rozwijanie myślenia strategicznego, zdolności zapamiętywania i wyobraźni wzrokowej.

Grupy
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od lat 5.

Osoba prowadząca
Zajęcia prowadzi nauczyciel i instruktor szachowy, absolwent Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale historyczno – pedagogicznym mgr Piotr Towgin

 

Najbliższy nasz turniej:

Turnieje Wrocławskiego Krasnala 2-3 marca 2019