MDK Krzyki 9 O nas 9 Nasza historia

O nas

Nasza historia

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki jest miejscem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, kształtuje świadomych odbiorców i twórców kultury, promuje postawy prospołeczne, jest placówką wychowania pozaszkolnego.

Służy dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ciekawości świata i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności. Jest nowoczesną placówką o dobrze wyszkolonej kadrze, realizującą własne programy edukacyjne, podejmującą systematyczne działania w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych oraz krzewienia kultury.

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki tworzy warunki dla artystycznego, intelektualnego i psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych we współpracy z rodziną, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

A jak było wcześniej?

 

Młodzieżowy Dom Kultury-Krzyki we Wrocławiu, jako placówka wychowania pozaszkolnego, został utworzony w latach sześćdziesiątych. W początkowym okresie funkcjonował jako Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a w 1973 roku zaistniał pod obecną nazwą. Placówka zawsze odgrywała bardzo istotną rolę w kształtowaniu, wychowywaniu i edukacji młodego pokolenia.

W niewielkim budynku, zaadaptowanym na potrzeby dzieci i młodzieży, znajdowali miejsce uczniowie, którzy pragnęli rozwijać swoje umiejętności aktorskie, taneczne, wokalne, plastyczne – manualne i sportowe. Dlatego też wiodącym celem dyrekcji i grona pedagogicznego jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, zgłębianie ich wiedzy, pomoc w zdobywaniu wielu umiejętności, wykraczających poza programy szkolne

i, zgodnie z założeniami statutowymi, umiejętne stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki.

Drzwi placówki stały zawsze otworem dla wszystkich dzieci. Prowadzone zajęcia mają formę bezpłatną, co daje dodatkową szansę uczestniczenia dzieci bez względu na warunki materialne. Wysoki poziom edukacji umożliwił wielu pokoleniom podejmowanie pierwszych działań organizacyjnych, artystycznych i sportowych, które później stały się ich pasją, a czasami nawet zawodem.

Z wielką przyjemnością przytaczamy znane nazwiska Piotra Wojtasika – muzyka, Krzysztofa Pełecha – znanego gitarzysty. Również wielu instruktorów pierwsze kroki „zawodowe” stawiało w pracowniach MDK.

Od wielu lat datuje się stały rozwój Młodzieżowego Domu Kultury i tym samym coraz większe zainteresowanie dzieci i młodzieży zajęciami, proponowanymi przez placówkę.

Dlatego doprowadzenie do realizacji remontu budynku było największym celem ówczesnej dyrekcji oraz marzeniem nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Burzliwy okres prowadzonych prac remontowych jest już za placówką. Zaowocował on pięknie wyposażonym i zmodernizowanym obiektem. Jeden rok szkolny, w czasie którego był prowadzony remont (wrzesień 2001 r. – czerwiec 2002 r.), to długi okres. Jednak czas ten nie zakłócił pracy z dziećmi. Zajęcia, dzięki dobrej organizacji ze strony dyrekcji, były realizowane w sposób właściwy, a dzieci mimo trudnych warunków, nie rezygnowały ze swoich zainteresowań.

Zakończony remont MDK stworzył nowe możliwości dla twórczej aktywności dziecka oraz działań w grupach integracyjnych ( zainstalowano windę dla osób niepełnosprawnych).

Pozwoli to na poszerzenie oferty dla dzieci niepełnosprawnych i spowoduje, że ważna w pracy z tymi dziećmi i dziećmi zdrowymi, zasada integracji – będzie spełniona.

Skip to content