MDK Krzyki 9 O nas 9 Kadra

O nas

Kadra nauczycielska MDK Krzyki

Pracownie muzyczne

Marzena Kulczyc-Giemza

SEKCJA WOKALNA

wokal@mdk-krzyki.pl

Margarita Cukarelas

SEKCJA ŚPIEWU, ANIMACJI SCENICZNYCH I MUSICALU

spiew@mdk-krzyki.pl

Paulina Michalska

SEKCJA RYTMIKI

rytmika@mdk-krzyki.pl

Paweł Melski

GITARY KLASYCZNO-AKUSTYCZNE RockOwcy

rockowcy@mdk-krzyki.pl

Katarzyna Lasek

GITARY KLASYCZNE TUTTI QUANTI

tutti.quanti@mdk-krzyki.pl

Jerzy Adamowski

INSTRUMENTY KLAWISZOWE O’KEY!

okey@mdk-krzyki.pl

Agnieszka Sikora

SEKCJA SKRZYPIEC SPICCATO

skrzypce@mdk-krzyki.pl

Pracownie Plastyczne

Małgorzata Matuszewska

GRAFIKA I DRUK EKSPERYMENTALNY

grafika@mdk-krzyki.pl

Iwona Gocyk

MAŁA AKADEMIA SZTUKI /
CERAMIKA I DESIGN

iwo.gocyk@mdk-krzyki.pl

 

Jan Skarżyński

PRACOWNIA KOMIKSU /
MALARSTWO I TECHNIKI PLASTYCZNE

pracowniakomiksu@mdk-krzyki.pl
malarstwoitp@mdk-krzyki.pl

Henryk Napora

MODELARNIA

modelarnia@mdk-krzyki.pl

 

Beata Władyka

CERAMIKA I SZKŁO /
FUSING – SZKŁO ARTYSTYCZNE

ceramika@mdk-krzyki.pl

Pracownie Tańca i Ruchu

Anna Patkiewicz

FLAMENCO

flamenco@mdk-krzyki.pl

Izabela Adamiec

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO FLEX

flex@mdk-krzyki.pl

Monika Kamska

FORMACJA TAŃCA NOWOCZESNEGO TWISTER

twister@mdk-krzyki.pl

Sylwia Ciurko

GRUPA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO KONTRAST

kontrast@mdk-krzyki.pl

Anna Szopa-Kimso

TANIEC KLASYCZNY I WSPÓŁCZESNY

balet@mdk-krzyki.pl

Alina Szymczyk

TANIEC KLASYCZNY

taniec.klasyczny@mdk-krzyki.pl

Pracownie Teatralne

Krzysztof Bosy

KABARET Z.U.S. / TEATR MUZYCZNY

kabaret@mdk-krzyki.pl
teatr.muzyczny@mdk-krzyki.pl

Pracownie Naukowo-Medialne

Piotr Towgin

SZACHY

szachy@mdk-krzyki.pl

Agnieszka Mazur-Sztynek

DZIENNIKARSTWO REDAKCJA ECHA Z MDK

pocztaliteracka@mdk-krzyki.pl

Dawid Gębala

MULTIMEDIA FOTOGRAFIA

animania@mdk-krzyki.pl

Skip to content