MDK Krzyki 9 O nas 9 Misja

O nas

Naszą misją jest

„Twórcza edukacja – drogą rozwoju dziecka”

Placówki wychowania pozaszkolnego mają służyć dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności.

Wszystkie działania dydaktyczne i wychowawcze zmierzają w kierunku tworzenia, kreatywności, postawy twórczej dziecka.

Takie działanie rozwija uzdolnienia dzieci i młodzieży oraz wspomaga edukację.

Skip to content