Umuzykalnienie z elementami rytmiki


Umuzykalnienie z elementami rytmiki

Zajęcia mają na celu rozwój muzyczny i ruchowy dzieci, ale także wpływają na rozwijanie pamięci, koncentracji, orientacji w przestrzeni, wyobraźni, wrażliwości, umiejętności współpracy w grupie. Warto od najmłodszych lat zadbać o wszechstronny rozwój dziecka.

Zajęcia obejmują:

  • ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe przy akompaniamencie fortepianu
  • naukę piosenek i układów ruchowych
  • poznanie podstawowych wiadomości z zakresu muzyki
  • grę na instrumentach perkusyjnych
  • występy na koncertach w MDK i poza placówką

Zajęcia prowadzi nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu mgr Izabela Cisowska . Ukończyła także Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży, oraz Podyplomowe Studia „Sztuka zintegrowana” i „Wiedza o kulturze”. Nagradzana nagrodą dyrektora za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Akompaniuje mgr Olek Miśkiewicz.

Grupy
gr. I (4-6 lat)
gr. II (4-6 lat)
gr. III (4-6 lat)

Ważne wydarzenia i osiągnięcia
Coroczne występy dzieci na koncertach w MDK Krzyki i poza placówką.