MDK Krzyki 9 Wydarzenia 9 Umuzykalnienie, Teatr lalek z nauką gry na flecie prostym.

Umuzykalnienie, Teatr lalek z nauką gry na flecie prostym.

utworzone przez | maj 4, 2020 | Wydarzenia

UMUZYKALNIENIE

Temat: Legato i staccato.

 1. Legato i staccato to elementy artykulacji, czyli sposobu wydobywania dźwięków
  w utworze. Legato oznacza łączenie dźwięków, wykonywanie ich bez odrywania. Staccato oznacza oddzielanie dźwięków i wykonywanie ich krótko.
 2. Wymyślamy różne zdania i mówimy je najpierw łącząc sylaby ze sobą, a potem oddzielając  je, wypowiadając każdą sylabę krótko np.: Wiosna jest piękna – legato
  i Wio-sna-jest-pięk-na – staccato.
 3. Mówimy nasze zdania dodając ruch ciała: legato – ruchy płynne, staccato – ruchy skoczne.
 4. Mówiąc zdania legato rysujemy kredkami linie faliste, mówiąc zdania staccato rysujemy punkty (przykładowy rysunek oraz zapis nutowy legato i staccato na załączonym zdjęciu).

TEATR LALEK

Temat: Zepsuty robot.

 1. Osoby biorące udział w zabawie wymyślają dla siebie ruch robota oraz odgłosy jakie wydaje. Musi to być ruch cykliczny.
 2. Każdy robot przedstawia swoja postać osobom oglądającym. W pewnym momencie musi dodać jakąś drobną zmianę. Osoby oglądające muszą odgadnąć co popsuło się
  w robocie. 
 3. Każda z osób występuje po kolei przed widownią.
 4. Wszyscy rysują dziwne, niezwykłe roboty.

FLETY PROSTE – grupa początkująca

Temat: Artykulacja legato i staccato.

 1. Zapoznajemy się z zasadami gry legato i staccato sięgając do powyższych zajęć sekcji UMUZYKALNIENIA.
 2. Gramy podane przykłady legato i staccato.
 3. Wymyślamy swoje krótkie ćwiczenia grając je legato i staccato.
Skip to content