Grafika i rysunek


 

 

Tematyka oraz treść zadań wynika z różnorodności problemów formalnych oraz bogactwa jakie daje poznanie technik graficznych. Celem zajęć jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz kształtowanie wrażliwości poprzez obserwacje otaczającego świata. W zależności od zasygnalizowanych potrzeb, oczekiwań i indywidualnych odczuć dzieci, zagadnienia będą praktykowane bardziej wnikliwie. Głównym cel to zachęta do samodzielnej plastycznej wypowiedzi oraz do śmiałych realizacji własnych pomysłów, przy pomocy różnych materiałów i technik.

W grafice warsztatowej, ważne jest wykorzystywanie technik rysunkowych i malarskich, a przede wszystkim przekładanie swoich doświadczeń na język graficzny. Wiąże się to zagadnieniem kompozycji oraz umiejętnością przekładania zapisu plastycznego projektu na matryce, a w szczególności zwrócenia uwagi na problem odwrotności obrazu.

ZADANIA

  • opanowanie metod powielania i sygnowania
  • tworzenie kompozycji graficznych przy użyciu różnych technik i narzędzi
  • poznawanie zasad komponowania na płaszczyźnie
  • doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykorzystanie technik: stempel, szablon, frotaż, aplikacja
  • wykorzystywanie zdobytych umiejętności w budowaniu kompozycji w oparciu o kontrast, harmonie, akcent, rytm
  • łączenie i mieszanie technik graficznych oraz eksperymenty na różnych podkładach od papieru po tkaninę.
  • poznawanie technologii druku wypukłego i wklęsłego
  • rozwój wyobraźni, kreatywnego i twórczego myślenia
  • poznawanie technologii i dopasowanie do stopnia zdobytych doświadczeń
  • stopniowe proponowanie zadań i wykorzystanie doświadczeń w projektowaniu ilustracji, małych formy graficznych, aż po własne kompozycje.

Zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży od 7 lat.

Zajęcia prowadzi mgr sztuki Małgorzata Matuszewska

Podczas zajęć dzieci poznawać będą różnorodne techniki plastyczne. Częstotliwość zajęć uzależniona jest od aktualnej tematyki hasła tygodnia, a także od zainteresowań i aktywności dzieci.
Dopuszczalna jest możliwość zaprezentowania jednego zagadnienia kilkoma różnymi technikami, w zależności od uzdolnień plastycznych dziecka. Wszystkie prace wykonywane będą na zajęciach.