MDK Krzyki 9 Pracownie 9 Plastyka 9 Modelarnia

Plastyka

Modelarnia

Modelarnia, to miejsce spotkań dzieci i młodzieży z kulturą techniczną. To pracownia, gdzie można nauczyć się świadomego, celowego i bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami do obróbki papieru, kartonu, drewna i tworzyw sztucznych. Ludzkość rozwija się dzięki technologii, która otacza nas coraz ciaśniejszym pierścieniem. Udział w zajęciach w modelarni, to wiedza, jak poruszać w świecie techniki, jak z techniką bezpiecznie obcować. Modelarstwo jest drogą do orientacji zawodowej oraz profilowania zawodowego. Budując model uczeń poznaję historię powstania oryginału, historię jego twórców. W ten sposób uzupełnia wiedzę historyczną. Budowa modelu wymaga pogłębienia i rozszerzenia wiedzy z podstawowych przedmiotów nauczania w szkole powszechnej. Modelarstwo rozwija zdolności manualne, tak przydatne w wielu zawodach, jest również terapią.

W modelarni spotykają się hobbyści-pasjonaci. Rozwijają swoje zainteresowania w grupie. Uczniowie nabywają umiejętności współdziałania w grupie, szacunku do wspólnego mienia, do drugiego człowieka. Udział w zawodach, konkursach i wystawach uczy szlachetnej rywalizacji intelektualnej. Modelarze biorą udział w zawodach Aeroklubu Wrocławskiego, Mistrzostwach Polski, zawodach ogólnopolskich oraz Międzynarodowych w Polsce
i zagranicą.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 6 – 18 lat

PROWADZENIE: MGR HENRYK NAPORA – absolwent Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalności pedagog rewalidacyjny. Jest instruktorem modelarstwa lotniczego, kołowego i okrętowego klasy I.

e-mail: modelarnia@mdk-krzyki.pl

Plan zajęć MDK-Krzyki 2022/2023 – MDK

Skip to content