MDK Krzyki 9 Wydarzenia 9 Rekrutacja uzupełniająca MDK-Krzyki 2018/2019

Rekrutacja uzupełniająca MDK-Krzyki 2018/2019

utworzone przez | sie 28, 2018 | Wydarzenia

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA 2018/2019:
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca: 29-31.08.2018
Złożenie wniosku przez opiekuna prawnego dziecka.
Uczeń pełnoletni wniosek do MDK wypełnia osobiście.
Wnioski składane są za pośrednictwem recepcji.
Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej
i na recepcji.
Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej:
03.09.2018, godz. 11:00
Od 03.09.2018 – w przypadku wolnych miejsc,
przyjęcia dzieci i młodzieży na zajęcia do MDK-Krzyki,
odbywają się na podstawie wniosku – za zgodą Dyrektora.
W sytuacji braku naboru w dniach rekrutacji można dowiadywać się o wolne
miejsca u instruktorów sekcji od dnia 3 września 2018.
*Rekrutacja odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
UWAGA. Wnioski złożone do sekcji, w których brak jest wolnych miejsc nie zostaną przyjęte.
Wnioski dzieci i młodzieży nie spełniających kryteriów wiekowych
podanych poniżej nie zostaną przyjęte.

Wykaz miejsc w Sekcjach:

sekcje2018.2019wolne miejsca

Skip to content