MDK Krzyki 9 Aktualności 9 Zimowa Akademia Sztuki 2024 – Zapisy od 3 stycznia 24r.

Zimowa Akademia Sztuki 2024 – Zapisy od 3 stycznia 24r.

utworzone przez | sty 15, 2024 | Aktualności, Wydarzenia

ZIMOWA AKADEMIA SZTUKI 2024

I tydzień: 15-19.01.2024 II tydzień: 22-26.01.2024

Godziny warsztatów – zgodnie z grafikiem

 1. Uczestnictwo w Zimowej Akademii Sztuki jest odpłatne – koszt danego warsztatu podany jest na grafiku. Przyjmowana jest gotówka (odliczona kwota) lub dokument potwierdzający wpłatę na konto. Opłatę należy uiścić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia złożenia karty zgłoszenia.

 2. Wpłaty na konto

Nr konta

Komitet Rodzicielski przy MDK-Krzyki

06 1020 5242 0000 2702 0019 3334

W treści przelewu: nazwisko i imię dziecka/warsztat nr

 1. Zapisy odbywają się:

 • na warsztaty otwarte (wolny nabór) na recepcji MDK-Krzyki od środy 03.01.2024 r. w godzinach 16:00-19:00 (na podstawie karty zgłoszenia);

 • na warsztaty zamknięte danej sekcji informacje bezpośrednio u nauczyciela-lidera danego warsztatu od wtorku 02.01.2024 r.

 1. Zapisy na warsztaty otwarte wyłącznie drogą stacjonarną ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz możliwość weryfikacji kart zgłoszeń. Z tego tytułu przesyłanie zgłoszeń drogą e-mailową jest nie możliwe. Zapisy na warsztaty zamknięte wedle zasad przedstawionych bezpośrednio przez nauczyciela-lidera danego warsztatu (zapisy albo poprzez ogólną kartę zgłoszenia albo poprzez dokument w arkuszu Google).

 2. W celu usprawnienia zapisów na warsztaty otwarte prosimy o wcześniejsze pobranie kart zgłoszeń ze strony www.mdk-krzyki.pl oraz wcześniejsze wypełnienie dokumentów. Dostarczenie dokumentów JUŻ WYPEŁNIONYCH na recepcję MDK-Krzyki.

 3. Zimowa Akademia Sztuki 2024 przeznaczona jest dla stałych uczestników zajęć MDK-Krzyki. Przez stałego uczestnika rozumie się osobę z opłaconym komitetem rodzicielskim za rok szkolny 2023/2024.

 4. Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami oraz wyjście na przeciw chęci zapisania się na zajęcia każdego dziecka, można zapisać dziecko tylko na jeden warsztat, tylko w jednym tygodniu. W przypadku złożenia zgłoszenia na większą ilość warsztatów, dziecko zostanie skreślone z listy i ograniczone do jednego warsztatu.

 5. Liczba uczniów w jednym warsztacie – zgodnie z grafikiem.

 6. Ubezpieczenie dziecka w ramach ubezpieczenia szkolnego.

 7. Organizator zapewnia ciepły poczęstunek.

 8. Do placówki zostają przyjęte tylko dzieci zdrowe. Prosimy rodziców o monitorowanie samopoczucia dziecka i nie przyprowadzanie do placówki dziecka podziębionego. Dziecko z objawami chorobowym będzie odsyłane do domu.

 9. W ramach warsztatów będą odbywały się różnego rodzaju wycieczki do instytucji kultury (w zależności od programu danego warsztatu). Dzieci wychodzą również na wycieczki do pobliskich parków/na plac zabaw/na świeże powietrze.

Grafik warsztatów:

Skip to content