MDK Krzyki 9 Aktualności 9 LETNIA AKADEMIA SZTUKI 2024 – INFORMACJE – BRAK MIEJSC

LETNIA AKADEMIA SZTUKI 2024 – INFORMACJE – BRAK MIEJSC

utworzone przez | cze 2, 2024 | Aktualności, Wydarzenia

 

INFORMACJA – LETNIA AKADEMIA SZTUKI 2024

 

1. Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny.

 

2. Nie ma możliwości zapisania dziecka przez inną osobę niż rodzic/opiekun prawny.

 

3. W dniu zapisów tj. 10 czerwca nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe. W tym dniu obowiązują opłaty przelewem

– na podane w wytycznych dane i numer konta placówki.

 

4. Od 11 czerwca podczas zapisów na recepcji, można uiszczać opłatę gotówką.

LETNIA AKADEMIA SZTUKI 2024

I tydzień: 24-28.06.2024 II tydzień: 1-5.07.2024

Godz.8:00-16:00

 1. Uczestnictwo w Letniej Akademii Sztuki przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Pobyt dziecka jest odpłatny – koszt danego warsztatu to 300 zł. Przyjmowany jest dokument potwierdzający wpłatę na konto lub gotówka (odliczona kwota). Opłatę należy uiścić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia złożenia karty zgłoszenia.

 2. Wpłaty na konto

Nr konta: 06 1020 5242 0000 2702 0019 3334

Komitet Rodzicielski przy MDK-Krzyki

W treści przelewu: nazwisko i imię dziecka/warsztat nr

 1. W związku z tym, iż placówka zgodnie z ilością zgłoszeń wcześniej rezerwuje bilety na wycieczki, zakupuje materiały na warsztaty, rezerwuje posiłki, OPŁATA DOKONANA PRZEZ RODZICA ZA WARSZTATY JEST BEZZWROTNA.

 2. Zapisy odbywają się:

 • na warsztaty otwarte na recepcji MDK-Krzyki od poniedziałku 10.06.2024 r. w godzinach 16:00-19:00 (na podstawie karty zgłoszenia);

 • na warsztaty zamknięte 1B dla Sekcji FLEX p. Izabeli Adamiec informacje bezpośrednio u nauczyciela.

 1. Zapisy na warsztaty otwarte wyłącznie drogą stacjonarną ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz możliwość weryfikacji kart zgłoszeń. Z tego tytułu przesyłanie zgłoszeń drogą e-mailową jest niemożliwe. Zapisy na warsztaty zamknięte 1B dla Sekcji FLEX p. Izabeli Adamiec wedle zasad przedstawionych bezpośrednio przez nauczyciela p. I. Adamiec.

 2. W celu usprawnienia zapisów na warsztaty otwarte prosimy o wcześniejsze pobranie kart zgłoszeń ze strony www.mdk-krzyki.pl oraz wcześniejsze wypełnienie dokumentów. Dostarczenie dokumentów JUŻ WYPEŁNIONYCH na recepcję MDK-Krzyki.

 3. Letnia Akademia Sztuki 2024 przeznaczona jest dla stałych uczestników zajęć MDK-Krzyki. Przez stałego uczestnika rozumie się osobę z opłaconym komitetem rodzicielskim za rok szkolny 2023/2024.

 4. Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami oraz wyjście na przeciw chęci zapisania się na zajęcia każdego dziecka, można zapisać dziecko tylko na jeden warsztat, tylko w jednym tygodniu. W przypadku złożenia zgłoszenia na większą ilość warsztatów, dziecko zostanie skreślone z listy i ograniczone do jednego warsztatu.

 5. Liczba uczniów w jednym warsztacie – zgodnie z grafikiem.

 6. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW oraz poczęstunek (w przypadku nie podania nr PESEL, dziecko nie zostanie ubezpieczone).

 7. Do placówki zostają przyjęte dzieci bez oznak chorobowych. Prosimy rodziców o monitorowanie samopoczucia dziecka i nie przyprowadzanie do placówki dziecka podziębionego. W sytuacji oznak choroby rodzic będzie zobowiązany natychmiast odebrać dziecko.

 8. Dzieci, które wymagają szczególnej opieki z przyczyn zdrowotnych/chorób przewlekłych – konieczna jest akceptacja Dyrektora MDK-Krzyki/ Wicedyrektora MDK-Krzyki względu na bezpieczeństwo dziecka.

 9. W ramach warsztatów odbędą się wspólne wycieczki do Wioski Indiańskiej w Zabrodziu. Będą odbywały się również różnego rodzaju wycieczki do instytucji kultury (w zależności od programu danego warsztatu). Dzieci wychodzą także do pobliskich parków/na plac zabaw/ na świeże powietrze. Wobec powyższego prosimy o stosowny ubiór dzieci – adekwatnie do pogody oraz programu dnia.

Letnia Akademia Sztuki 2024 – PLAN

LETNIA AKADEMIA SZTUKI 2024 – KARTA ZGŁOSZENIA

01.karta zgłoszenia - LETNIA AKADEMIA SZTUKI 2024

Skip to content