Konkurs Multimedialny „Patrzę – Słucham”


 

Na łamach czasopisma “MUZYKA W MIEŚCIE” ukazała się informacja o konkursie MDK – Krzyki “PATRZĘ – SŁUCHAM”,
Wyróżnione prace zostały opublikowane na stronie miesięcznika.

Prezentacje można zobaczyć pod następującymi linkami:

Multimedialne Konturki

Weronika Bondaruk

Grupa Artus3

Fuerza Flamenca

Julia Krasicka Mazur

Raz jeszcze gratulujemy osobom wyróżnionym!

——————————————————————————————————————-

Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do projekcji na rozdaniu dyplomów i rozstrzygnięciu Pierwszego Konkursu Multimedialnego Patrzę – Słucham:

Multimedialne Konturki

Weronika Bondaruk

Grupa Artus3

Iga Pietrzykowska

Jan Szewczyk

Fuerza Flamenca

Julia Krasicka Mazur

03.06.2016 godzina 18:00 – omówienie, projekcja prac, ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie
dyplomów w Młodzieżowym Domu Kultury Wrocław-Krzyki przy ulicy Powstańców Śląskich 190

R E G U L A M I N
Konkursu Multimedialnego
„Patrzę – Słucham”

 1. Organizator Konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, dyrektor Małgorzata Brodzińska.
 2. Patronat medialny: miesięcznik „Muzyka w Mieście” wydawany przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.
 3. Przedmiot konkursu:
  zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy multimedialnej, będącej twórczym połączeniem dwóch dziedzin: obrazu i muzyki. Praca będzie polegała na zilustrowaniu dzieła muzycznegom obrazem albo obrazu – muzyką. Komisja oceniająca zwracać będzie szczególnie uwagę na spójność i czytelność treści, emocji, ogólnego wyrazu, na sposób ukształtowania relacji między użytymi środkami przekazu. Prace powinny wyróżniać się także pomysłowością, niecodziennym charakterem skojarzeń.
 4. Przewidziane formy realizacji:
  za odpowiednio wykonaną pracę, zgodnie z wymogami konkursu, będzie uważany plik multimedialny zawierający dowolny obraz (wygenerowany komputerowo, pochodzący z kamery, aparatu fotograficznego bądź zdigitalizowany rysunek, skan, film, grafika, animacja poklatkowa, gra komputerowa, Scratch, rejestracja tańca, pantomimy itd.) oraz dowolny dźwięk (dzieło muzyczne, dźwięk natury, odgłos miasta itd.). Prace graficzne i muzyczne mogą być własnego autorstwa. Należy pamiętać o poszanowaniu praw autorskich – przy korzystaniu z gotowych prac i utworów  trzeba podać źródło oraz autora.
  Szczegóły techniczne dotyczące pliku multimedialnego:
  – plik multimedialny zapisany w jednym z wymienionych formatów: AVI, MP4, WMV, MOV;
  – maksymalny czas trwania: 4 minuty (w przypadku nadsyłania 2 prac: maksymalnie 6 minut);
  – maksymalny rozmiar: 250 MB (w przypadku nadsyłania 2 prac: maksymalnie 300MB).
 5. Cele konkursu:
  • kształtowanie i umacnianie twórczej postawy;
  • wspieranie zainteresowań sztuką wizualną, muzyką i nowoczesnymi środkami przekazu;
  • kształtowanie zainteresowań wartościami estetycznymi;
  • zachęcanie uczniów do samodzielnych poszukiwań i tworzenia źródeł przeżycia estetycznego;
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wyrazu i łączenia ich w jedną wypowiedź o charakterze artystycznym;
  • uczenie wykorzystywania komputera jako narzędzia do działań artystycznych.
 6. Uczestnicy – konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, do uczniów:
  • szkół podstawowych – klasy III–VI;
  • gimnazjów;
  • szkół ponadgimnazjalnych.
  Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w grupie. Konieczne jest wtedy podanie nazwy grupy.
  Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwie prace.
 7. Konkurs skierowany jest do uczniów wykazujących się szczególną postawą twórczą, zamiłowaniem do sztuki oraz pasjonatów nowych technik przekazu.
 8. Zasady konkursu:
  prace należy przesłać za pomocą jednego z dostępnych narzędzi internetowych umożliwiających transfer dużych plików: Wetransfer , Dropbox, Google Drive na adres: dawidzmc@o2.pl
  W nadesłanym e-mailu powinien znajdować się link do pobrania spakowanych plików, gdzie jeden plik stanowi załącznik ze skanem lub zdjęciem podpisanej karty zgłoszeniowej, zaś drugi plik jest pracą konkursową. Link musi dotrzeć na podany adres email do dnia 20 maja do godziny 23:59.
  Plik musi zawierać w nazwie tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora lub nazwę grupy. (np. Tytuł–ImięNazwisko.mp4).
 9. Przebieg konkursu:
  20.05.2016 o godzinie 23:59 mija termin nadsyłania prac.
  24.05.2016 do godziny 16:00 na stronie MDK Wrocław-Krzyki oraz na profilu facebookowym organizatora pojawi się informacja o pracach zakwalifikowanych do projekcji na uroczystym rozdaniu dyplomów.
  03.06.2016 godzina 18:00 omówienie, projekcja prac, ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie
  dyplomów w Młodzieżowym Domu Kultury Wrocław-Krzyki przy ulicy Powstańców Śląskich 190.
 10. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury, werdykt będzie także zatwierdzany przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki.
 11. Nagrody:
  laureatom zostaną wręczone dyplomy. Główną nagrodą będzie publikacja prac na stronie internetowej czasopisma „Muzyka w Mieście” wydawanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu (www.mwm.nfm.wroclaw.pl).
 12. Uczestnik konkursu użycza Organizatorowi nieodpłatnie praw autorskich do wykorzystania pracy we wszystkich materiałach promocyjnych w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie (w
  rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. z 206 r., Nr 90 poz.631 z późn. zm.).
 13. Uczestnik pełnoletni bądź opiekun prawny uczestnika, który nadeśle swoje prace w ramach konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu przez nadesłanie oświadczenia podpisanego na karcie zgłoszenia.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu Multimedialnego „Patrzę – Słucham” z przyczyn niezależnych od niego.

Koordynator: Dawid Gębala Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki
Pracownia Medialna MDK Wrocław-Krzyki 53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 190
e-mail: dawidzmc@o2.pl tel./fax: 71 798-67-43

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

<< lut 2023 >>
PWŚCPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Skip to content