Kontrast


Kontrast to zespół pasjonatów, czerpiących radość z tańca, muzyki i wspólnych spotkań w ruchu. Zajęcia nakierowane są przede wszystkim na rozwijanie świadomości ciała młodych tancerzy, technicznej sprawności oraz indywidualności. Poprzez ćwiczenia taneczne i ogólnorozwojowe, uczymy się świadomie wykorzystywać własne możliwości do budowania atmosfery i kompozycji prezentacji tanecznej.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o  technikę tańca współczesnego oraz techniki pomocnicze (improwizacja, BMC, Pilates, taniec klasyczny).

Zespół uczestniczy w koncertach, występach i prezentacjach.   Organizowane są także warsztaty i spotkania z pedagogami i artystami spoza placówki.

 

Grupy
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 5,5 lat.

Zajęcia prowadzi mgr Sylwia Ciurko: Dyplomowana Instruktorka Tańca Współczesnego, Certyfikowana nauczycielka metody Pilates, Absolwentka Filozofii UWr. Jako nauczyciel/instruktor tańca współpracowała z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie, młodzieżowymi i dziecięcymi wrocławskimi grupami tanecznymi, szkołami tańca. Jako tancerka współpracowała m.in. z Teatrem Muzycznym Capitol w ramach Sceny Tańca Capitol, Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem Tańca „Kierunek” w projekcie „ Mover”, „Protociało” w ramach ESK 2016. Przez kilka lat pracowała również na bazie tańca nowoczesnego w zawodowej grupie tanecznej Dance&Sport. Założycielka dziecięcej grupy tańca współczesnego „Kontrast”. Koordynatorka działań promujących taniec współczesny wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestniczka licznych warsztatów i festiwali związanych z tańcem i sztuką performance.

Więcej informacji o zespole znajdą Państwo na stronie:

http://tanieckontrast.wordpress.com/