MDK Krzyki 9 Pracownie 9 Taniec 9 Kontrast

Taniec

Grupa Tańca Współczesnego “KONTRAST”


mgr Sylwia Ciurko

e-mail: kontrast@mdk-krzyki.pl

Dyplomowana Instruktorka Tańca Współczesnego (opiekun kursu dr hab. Jacek Owczarek), Certyfikowana nauczycielka metody Pilates.
Absolwentka Filozofii UWr. Jako nauczyciel/instruktor tańca współpracowała z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie, młodzieżowymi i dziecięcymi wrocławskimi grupami tanecznymi, szkołami tańca.
Jako tancerka współpracowała m.in. z Teatrem Muzycznym Capitol w ramach Sceny Tańca Capitol, Narodowym Starym Teatrem w Krakowie.
Brała udział w projektach performatywnych wspierających osoby niepełnosprawne, seniorów oraz środowiska zagrożone dyskryminacją. Miasto Przyszłości/ Wrocław: SEEme, Protociało w ramach ESK 2016. Akademii Nomadycznej prowadzonej przez niemiecką choreografkę Anna Konjetzky wraz z członkiniami zespołu. Mover przy Śląskim Teatrze Tańca.
Uczestniczka licznych  warsztatów oraz festiwali dedykowanych tańcowi współczesnemu, improwizacji oraz różnym metodą pracy z ciałem. Przez dziesięć lat tańczyła w MTT/ Wrocławskiej Pracowni Tańca (A. Krych/J. Gębura)/.
Przez kilka lat pracowała również na bazie tańca nowoczesnego w zawodowej grupie tanecznej Dance&Sport.
Nauczycielka mianowana. Założycielka grupy tańca współczesnego „Kontrast”.
Autorka choreografii laureatów konkursów międzynarodowych w Wielkiej Brytanii 2020, 2021, Portugalii 2023.

Kontrast to zespół pasjonatów, czerpiących radość z tańca, muzyki i wspólnych spotkań w ruchu. Zajęcia nakierowane są przede wszystkim na rozwijanie świadomości ciała młodych tancerzy, technicznej sprawności oraz indywidualności. Poprzez ćwiczenia taneczne i ogólnorozwojowe, uczymy się świadomie wykorzystywać własne możliwości do budowania atmosfery i kompozycji prezentacji tanecznej.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o  technikę tańca współczesnego oraz techniki pomocnicze (improwizacja, BMC, Pilates, taniec klasyczny).

Zespół uczestniczy w koncertach, występach i prezentacjach.   Organizowane są także warsztaty i spotkania z pedagogami i artystami spoza placówki.

Wiek uczestników: 6-19 lat

Skip to content