MDK Krzyki 9 Pracownie 9 Taniec 9 Kontrast

Taniec

Grupa tańca współczesnego “KONTRAST”

mgr Sylwia Ciurko

e-mail: kontrast@mdk-krzyki.pl

Dyplomowana Instruktorka Tańca Współczesnego (opiekun kursu dr hab. Jacek Owczarek).
Certyfikowana nauczycielka metody Pilates. Absolwentka Filozofii UWr.
Jako nauczycielka tańca współpracowała z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie, młodzieżowymi i dziecięcymi wrocławskimi grupami tanecznymi, szkołami tańca.
Jako tancerka współpracowała, m.in. z Teatrem Muzycznym Capitol w ramach Sceny Tańca Capitol, Narodowym Starym Teatrem w Krakowie.
Brała udział w projektach choreograficznych/performatywnych wspierających osoby niepełnosprawne, seniorów oraz środowiska zagrożone dyskryminacją: Miasto Przyszłości/ Wrocław: SEEme, Protociało w ramach ESK 2016, Akademii Nomadycznej prowadzonej przez niemiecką choreografkę Anna Konjetzky wraz z członkiniami zespołu, Mover przy Śląskim Teatrze Tańca.

 

Uczestniczka licznych  warsztatów oraz festiwali dedykowanych tańcowi współczesnemu, improwizacji oraz różnym metodą pracy z ciałem. Przez dziesięć lat tańczyła w MTT/ Wrocławskiej Pracowni Tańca (A. Krych/J. Gębura)
Przez kilka lat pracowała również na bazie tańca nowoczesnego w zawodowej grupie tanecznej Dance&Sport.
Nauczycielka mianowana. Założycielka grupy tańca współczesnego „Kontrast”.

Autorka choreografii laureatów konkursów międzynarodowych w Wielkiej Brytanii 2020, 2021, Portugalii 2023.

 

 

Kontrast tworzą przede wszystkim uczestnicy zajęć, czyli dzieci, młodzież oraz ich rodzice.

Zespół pasjonatów, czerpiących radość z tańca, muzyki i wspólnych spotkań w ruchu.

Zajęcia wspierają ruchowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Nakierowane są na pogłębianie świadomości ciała młodych tancerzy, koncentracji, technicznej sprawności oraz indywidualności.  Poprzez ćwiczenia taneczne i ogólnorozwojowe, uczymy się świadomie wykorzystywać własne możliwości do budowania atmosfery i kompozycji prezentacji tanecznej.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o  technikę tańca współczesnego oraz techniki pomocnicze (improwizacja, BMC, Pilates, taniec klasyczny).

Zespół uczestniczy w koncertach, występach i prezentacjach. Organizowane są także warsztaty, spotkania z pedagogami i artystami spoza placówki.

Wiek uczestników: 6-19 lat

 

Skip to content