Taniec Klasyczny


Taniec klasyczny uczy harmonii i szlachetności ruchu.
Łączy tradycje ze współczesnymi formami tańca.

Zajęcia prowadzi Alina Szymczyk – absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu. Swoją drogę artystyczną ropoczęła w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, biorąc udział w realizacjach muzyczno-tanecznych. Aktorka w Wrocławskiego Teatru Pantomimy im.H.Tomaszewskiego. Artystka baletu Opery Wrocławskiej,brała udział we wszystkich realizacjach repertuarowych i mega produkcjach. Tancerka Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK,, Studiowała na Akademii Muzyczmej w Warszawie,pedagogikę baletu. Wieloletni pedagog tańca klasycznego we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Od wielu lat pracuje z młodzieżą realizując programy teatralno-taneczne.