Twister


Formacja Tańca Nowoczesnego “TWISTER”

Dzięki nastawieniu na różnorodność i wszechstronność tancerzy, praca w formacji opiera się na kilku technikach, tj. taniec klasyczny, taniec jazzowy, taniec współczesny, hip-hop i ich różnych odmianach. Obecnie zespół trenuje w 5 grupach podzielonych według wieku.

Nowy Twister” to dzieci w wieku 6-9 lat, które zaczynają przygodę z naszą formacją. Swoje początki z tańcem nadrabiają zapałem, energią i dziecięcą radością.

Twister Blue” to również dzieci w wieku 6-9 lat, ale kontynuujące, tzn. będące w zespole nieco dłużej. Nawiązując do powiedzenia z języka angielskiego – w tej grupie nie ma pojęcia „to feel blue”, bo przy treningach jest dużo zabawy i uśmiechu.

Twister Green”, czyli 10-12 lat, możemy zaliczyć już do młodzieży. To bardzo zaangażowana i zgrana grupa ucząca się jak pogodzić w tańcu zabawę i pracę.

Twister Black” – 12-15 lat. Tę grupę cechują zarówno dbałość o technikę, jak i praca nad wyrazem artystycznym. Młodzi tancerze uczą się jak pokazać w choreografiach różne historie i emocje.

Twister Red” – 15-21 lat. Najstarsza i z założenia najbardziej zaawansowana grupa. To tancerze z doświadczeniem wiedzący po co są na scenie i co chcą na niej przekazać widzom.

Działania sekcji obejmują także udział w turniejach, przeglądach tanecznych, prezentacjach okazjonalnych w formach zespołowych, duetach i solo. Organizowane są także warsztaty taneczne z instruktorami spoza placówki, obozy stacjonarne i wyjazdowe.

Instruktorem „Twistera” od 2018r. jest Monika Kamska – absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na wydziale Wokalno-Aktorskim, kierunek Musical i choreografia. Posiada również specjalistyczne wykształcenie pedagogiczne do nauczania tańca realizowane w toku studiów. Od dziecka pasjonatka tańca w jego różnych technikach i zespołach: disco-dance – „Złote dzieci”, taniec towarzyski – „Takt Legnica” i „PM Lubin”, hip-hop – „Street Dance Academy”, taniec współczesny i jazzowy – „Teatr Avatar”. Z „Teatrem Avatar” brała udział również w spektaklach, tj. „Mosty”, „Obrócona w pył”, „Muzykant”. Uczestniczka wielu turniejów, warsztatów z polskimi i zagranicznymi choreografami, stale kształcąca się i poszerzająca wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.